Övriga fordonsförsäkringar

I Sverige är det lag på att inneha försäkring för bil, MC och moped. Men det är ju minst lika viktigt att även skaffa övriga fordonsförsäkringar. Inte alla tänker på att skaffa släpvagnsförsäkring, traktorförsäkring och snöskoterförsäkring. Dock är dessa försäkringar en mycket billig trygghet för oväntade skador som i annat fall hade genererat onödiga och stora kostnader.

Släpvagnsförsäkring

Till skillnad från traktorförsäkring och snöskoterförsäkring är det dock inte lag på att skaffa en släpvagnsförsäkring då den omfattas av bilens trafikförsäkring när den är påkopplad. Ändå är det en mycket billig och enkel garanti mot oväntade och ovälkomna utgifter vid brand, skadegörelse eller stöld. Notera alltså att bilens trafikförsäkring inte omfattar släpvagnen när den inte är påkopplad och körs i trafik.

Hos många försäkringsbolag kan du välja mellan minst två olika sorters släpvagnsförsäkringar. Dessa är halv- eller helförsäkring och innehåller då olika nivåer av skydd.

Traktorförsäkring

De flesta traktorer som används i yrkes- eller privattrafik måste ha en traktorförsäkring. Detta för att ge dig själv, dina medmänniskor och din traktor ett bra skydd mot skador och onödiga utgifter vid olycka eller stöld.

Olika traktorförsäkringar

Många försäkringsbolag kan skräddarsy en försäkringslösning för din traktor. Premien och omfattning på just din traktorförsäkring regleras av hur gammalt fordonet är, i hur stor omfattning som traktorn används och hur mycket tillbehör du använder tillsammans med den.

Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen som täcker personskador och eventuella skador på andra personers egendom vid olycka, kan du även välja tilläggsförsäkringar. Dessa täcker även skador på din traktor vid brand, olycka, skadegörelse eller vid stöld.

Snöskoterförsäkring

Kanske vet inte alla om att även en snöskoter omfattas av lagen om trafikförsäkring. Med andra ord är ägaren skyldig att ha snöskoterförsäkring för att få framföra skotern på allmän väg och i terräng. Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen kan ägaren dock välja att skaffa tilläggsförsäkring. En trafikförsäkring täcker personskador och skador på annans egendom vid olycka, men en snöskoterförsäkring som tillägg täcker även den egna skador på den egna skotern vid brand, olycka, stöld eller skadegörelse.

Med andra ord kan det alltså vara en god idé att även skaffa en snöskoterförsäkring med tillägg istället för att endast ha den obligatoriska trafikförsäkringen. Om olyckan eller tjuven skulle vara framme kan det ge ekonomisk lättnad då du vet att försäkringsbolaget tar hand om kostnaderna.

Reseförsäkring

Att vara på resande fot är för de flesta något helt fantastiskt och underbart. Att få komma iväg på semester till ett paradis är för många en dröm som får en att orka med livet i den gråa vardagen. Att få ligga på en solstol på en sandstrand i en varm tropisk idyll är en lyx som de flesta vill kosta på sig. Detta paradis, denna idyll och underbara dröm kan dock snabbt förvandlas till en mardröm utan slut om man inte har rätt reseförsäkring.

Lyxen att få känna sanden mellan tårna i ett tropiskt paradis borde vara en mänsklig rättighet. Att resa bort, om än bara för ett par dagar kan göra underverk för både kropp och själ. Dock är det av yttersta vikt att se till så att man har en giltig reseförsäkring som skyddar vid en eventuell olycka eller vid sjukdom. Utan en giltig reseförsäkring kan drömsemestern snabbt förvandlas till en skärseld utan dess like.

Utan reseförsäkring

En reseförsäkring skyddar samtliga resenärer som omfattas av försäkringen. Åker man trots allt på semester utan reseförsäkring kan det bli en dyr historia, faktum är att skadan eller sjukdomen kan skuldsätta dig för resten av ditt liv.

Att exempelvis bli sjuk på semester i USA kan kosta hundratusentals kronor utan reseförsäkring. Intensivvård på ett sjukhus av normalklass kan kosta uppemot 40 000 kronor per dag och detta får du själv bekosta om du inte innehar en giltig reseförsäkring.

Ett annat exempel är om du behöver åka ambulansflyg från Asien. En sådan resa kan kosta dig uppemot en miljon svenska kronor.

Sista exemplet kommer från ett land som trots allt ligger förhållandevis nära vårt eget. Schweiz. Får du ett benbrott i Schweiz och inte har en reseförsäkring får du räkna med en sjukhusräkning på uppemot 100 000 kronor.

Så får du en reseförsäkring

Att åka på en semesterresa utan reseförsäkring kan anses som mycket dumt. Främst med tanke på hur enkelt du får en sådan och hur lite det faktiskt kostar dig. En helt vanlig hemförsäkring från ditt försäkringsbolag kostar dig inte många kronor per månad och innehåller i de flesta fall en reseförsäkring som skyddar dig i 45 dagar utomlands. Planerar du en längre resa än så bör du höra dig för med ditt försäkringsbolag och eventuellt Försäkringskassan.

En reseförsäkring ger dig inte bara skydd vid skada eller sjukdom utomlands. Den hjälper dig även i andra frågor och situationer som egentligen hade kostat dig pengar. Kolla med ditt försäkringsbolag vad din reseförsäkring täcker.

Personförsäkring

Att skydda sig själv och personer i sin närhet från ovälkomna situationer och skador är en självklarhet. Att en gravid kvinna ska garanteras bästa möjliga vård och stöd, att en familj ska få rådgivning och terapi vid tragiska situationer i livet, att man inte ska stå barskrapad efter en allvarlig olycka utan att få ekonomisk ersättning och framförallt att en familj ska kunna få ekonomisk ersättning om den ena eller båda föräldrarna går bort. Att vara säker i sådana situationer kallas att ha en personförsäkring.

Gravidförsäkring

Att vänta barn är underbart. Att sedan få barn är om möjligt ännu mer underbart, något av det största och finaste en människa kan vara med om.  En bra idé är att försäkra barnet redan i magen. En gravidförsäkring ger barnet en livförsäkring innan det ens är fött. De flesta gravidförsäkringar skyddar även mamman och vissa skyddar till och med pappan.

Barnförsäkring

Alla barn som går på förskola, förskoleklass och skola i Sverige är försäkrade genom skola och barnomsorg. Denna försäkring är dock inte heltäckande och gäller främst vid olycksfall och liknande. Alla som har barn vet att olyckor är vanligt förekommande. Dock är sjukdom den främsta orsaken till allvarliga skador hos barn. En barnförsäkring är då en god idé för att skydda ditt barn och ge honom eller henne trygghet.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är, precis som namnet avslöjar, en försäkring mot olyckor. Givetvis är en olycksfallsförsäkring inte en försäkring som skyddar dig från att drabbas av en olycka, däremot ger den dig ekonomisk ersättning om du skulle drabbas av en skada eller olycka som ger dig nedsatt förmåga. Hör med ditt försäkringsbolag vad din olycksfallsförsäkring täcker.

Sjukförsäkring

Om du är sjuk en längre tid går försäkringskassan in och beslutar om din sjukförsäkring. Sjukförsäkringen ska gå in och ge dig ekonomisk kompensation vid långvarig sjukdom. Den täcker inte hela din lön. Dock går det att komplettera försäkringen så att löneförlusten inte blir för stor. Detta via det fack du är medlem i.

Livförsäkring

Att skaffa en livförsäkring är ett enkelt och billigt sätt att skydda sina anhöriga och efterlevande. Om du har en livförsäkring faller den ut vid händelse av bortgång. Dina efterlevande står då inte helt barskrapade om du går bort. Detta är inte tänkt som ett plåster på såren, bara en ekonomisk kompensation som gör livet enklare för efterlevande, en form av startkapital som gör det lättare att gå vidare.

MC försäkring

Troligtvis är det många av oss som någon gång drömt om att en dag få sätta sig grensle över en MC-sadel, känna lite på gasreglaget för att sedan sätta igång motorn med ett vrål. Sekunderna senare susar du fram på vägarna i ett varmt sommarsverige, du känner vinden svalka medan hastigheten går uppemot 100 km/h. Detta är troligtvis en dröm för många av oss och visst låter det härligt? Dock är det en del punkter du bör ha i åtanke innan du skaffar dig en båge. MC försäkring är grundläggande och enligt lag måste man i alla fall inneha en trafikförsäkring.

MC försäkringar

En stor fördel med MC försäkringar är, till skillnad från en bilförsäkring, att du som försäkringstagare i princip bestämmer själv hur mycket din MC försäkring ska ligga på. Du betalar med andra ord för det du tycker att din försäkring ska täcka, varken mer eller mindre.

En trafikförsäkring är en MC försäkring som fungerar som ett grundläggande skydd för dig, dina medmänniskor och din MC. Det är lag på att du minst ska ha en trafikförsäkring för att få framföra din motorcykel på allmän väg.

Förutom trafikförsäkring kan du även välja hel- eller halvförsäkring. Dessa innehåller trafikförsäkring, men även brand-, glas-, stöld-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Helförsäkring innehåller allt detta, men även vagnskadeförsäkring.

Moped försäkring

En mopedförsäkring är likartad med en MC försäkring, dock är den inte lika omfattande. Fortfarande är det obligatoriskt att teckna en trafikförsäkring, detta för att ge grundläggande skydd till dig, dina medmänniskor och din moped.

En moped försäkring ger, förutom trafikförsäkringen som du ofta tecknar separat, även skydd av egendom vid stöld, brand eller skadegörelse. Viktigt att tänka på är att endast en trafikförsäkring inte täcker sådana skador eller förluster.

Försäkring EU moped

En försäkring till EU moped är mer lik en MC försäkring än någonting annat. Fortfarande måste du ha den obligatoriska trafikförsäkringen för att framföra din EU moped på allmänna vägar.

Förutom trafikförsäkringen kan du komplettera med en EU moped försäkring. Då betalar du endast för det som du vill att försäkringen ska täcka, alltså precis samma som med en MC försäkring. Att teckna en sådan försäkring för EU moped kan vara en mycket god investering om olyckan eller tjuven skulle vara framme.

Bilförsäkring

Att ha en fullgod bilförsäkring är idag ett nödvändigt ont. Vid sämsta möjliga tillfälle kan det hända att du blir stående längs vägen och behöver bärgning. Likaså kan det vid sämsta möjliga tillfälle ske en bilolycka som blir kostsam. I vintertid är det lätt hänt att halka av vägen och då kommer en god bilförsäkring väl till pass. Att betala ett par hundra kronor i månaden är en god investering för tryggare och billigare färd på våra vägar.

Bilförsäkring

I klartext kan man förklara en bilförsäkring som en fordonsförsäkring, innehållandes sakförsäkring och personförsäkring relaterad till motorfordon och trafik med sådana.

Idag är det lag på att man ska ha en bilförsäkring för att få framföra fordonet på allmän väg. En bilförsäkring kan delas upp i tre olika huvudförsäkringar och enligt svensk lag måste man minst ha en av dem.

  • Trafikförsäkring – Lagstadgad och obligatorisk försäkring som täcker skador på annans fordon och personskador på andra än den som vållar skadan.
  • Halvförsäkring – Innehåller trafikförsäkring samt skydd för brand, glas, rättsskydd, maskinskada,
  • Helförsäkring – Innehåller halvförsäkring samt trafikförsäkring. Utöver detta så innehåller helförsäkring även vagnskada som ger skydd om försäkringstagaren själv orsakar skadan.

Entusiastbilförsäkring

En entusiastbilförsäkring är ett mycket smart och framförallt en kostnadseffektiv försäkring för den som har en utställningsbil, alternativt en bil som inte används under hela året. Försäkringen tecknas av dig tillsammans med försäkringsbolaget, ni kollar igenom bilen tillsammans för att göra en värdering. Detta för att det inte ska uppstå några oklarheter om olyckan skulle vara framme.

Villkoren är oftast mycket fördelaktiga. Man får i de flesta fall inte köra bilen till eller från jobbet, ej heller använda den i yrkestrafik. Att ha brandsläckare är obligatoriskt och man måste även ha en godkänd rattkrycka. Dessutom ska man i de flesta fall ha en huvudströmbrytare till batteriet, så att bilen är spänningslös när den inte används. De flesta försäkringsbolag har även begränsning för hur många mil man får köra per år.

En entusiastbilförsäkring är oftast mycket billig. Detta för att försäkringsbolaget tagit hänsyn till att bilen ägs av en entusiast som inte har för avsikt att använda bilen dagligen eller året runt.

Lätt lastbilsförsäkring

En lätt lastbilsförsäkring är i princip samma sak soim en vanlig bilförsäkring. Om fordonet i fråga inte överstiger en totalvikt på 3 500 kilo gäller samma försäkring för en lätt lastbil som för en vanlig personbil. Dock kan försäkringen i många fall anpassas efter företagets behov, hur bilen körs och i vilken omfattning den körs, därmed blir en lätt lastbilsförsäkring mer skräddarsydd.

Husbilsförsäkring

En husbilsförsäkring har samma funktion som en vanlig bilförsäkring. Skillnaden är priset då skador på en husbil ofta är både dyrare och mer omfattande än på en bil. En husbilsförsäkring är mycket elementär för er som äger husbilar. En bra husbilsförsäkring innehåller försäkring för motorskada, djurkollision, stöldbegärlig egendom, glasruta, vagnskada med mera.

Båtförsäkring

Det finns inte mycket som slår en riktig sommar i Sverige. För den som har tur att äga en båt kan sommaren komma ännu mer välkommet. Den som äger en båt och är en riktig entusiast vet mycket väl vilken frihetskänsla det innebär att glida ut ur hamnen och kryssa mellan kobbar och skär. Ut i skärgården och känna hur havsbrisen fyller hela kroppen med energi. Denna känsla kan mycket lätt bytas ut mot ångest och ekonomisk oro om man inte har en bra båtförsäkring.

Till skillnad från bilägare och MC-ägare, så är inte en båtägare skyldig enligt lag att inneha en båtförsäkring. Det finns ingen lag som säger att en båtägare ska teckna en försäkring, men det kan anses vara mycket dumt att skaffa en båt för hundratusentals kronor, för att sedan snåla med ett par tusenlappar om året i försäkring.

Fördelaktiga båtförsäkringar

För en båtägare finns det en mängd bra och fördelaktiga båtförsäkringar att välja mellan. Det finns mängder med aktörer som erbjuder båtägare att försäkra sin semesterdröm hos dem med mycket kostnadseffektiva lösningar. Allt från att ersätta skador på den egna egendomen till att ersätta skador på andras egendom vid kollision och dylikt. Det finns även försäkringar som täcker ett eventuellt motorstopp eller bensinstopp. Med en sådan försäkring kommer alltså försäkringsbolaget ut med en dunk bensin eller diesel för att tanka åt försäkringstagaren.

Att inte ha en båtförsäkring

Det kan bli en mycket kostsam och tråkig semester för den som trots allt väljer att inte skaffa en båtförsäkring.

Om en person är ute med sin älskade båt och av en händelse råkar skada någon annan persons egendom, kanske en båt eller en brygga, blir denne ersättningsskyldig till den person som fått egendom förstörd. Den som äger en båt vet mycket väl om att sådana skador inte är billiga och troligtvis har man inte sparat ihop semesterpengar för att betala sådant med ett leende på läpparna. En mycket kostnadseffektiv och enkel lösning är att kika runt lite bland olika försäkringsbolag för att hitta den försäkring som passar bäst. Det är roligare att fira semester i skärgården utan att oroa sig för dyra och oväntade avbrott.

Inkomstförsäkring

Att ha arbete idag är en lyx som inte alla kan ta för givet. I tider av finanskriser, arbetslöshet och allmän ekonomisk oro är pengar till räkningar och mat på bordet ingen självklarhet. Vi lever dock i ett land med ett brett och väl utvecklat socialt skyddsnät. Det finns en framtid, även för den som förlorar ett välavlönat jobb. Räddningen heter inkomstförsäkring.

Om du blir arbetslös och är med i A-kassan får du ersättning, cirka 80 procent av din inkomst men dock endast inkomster upp till 18 700 kronor. Detta är en bra ekonomisk lösning för många och en smärre katastrof för vissa.

Inkomstförsäkring

Om du exempelvis är medlem i ett fackförbund som innehåller inkomstförsäkring kan den gå in och rädda din ekonomi och vänder sig främst till dig som tjänar minst 20 000 kronor per månad.

Vid arbetslöshet går inkomstförsäkringen in och ersätter dig upp till 80 procent av din ersättningsgrundade inkomst efter skatt. Detta alltså utöver den ersättning du får från A-kassan.

Utan inkomstförsäkring

Att ha en inkomst över 20 000 kronor per månad och sedan bli arbetslös kan innebära mycket svåra tider. Exempelvis en person som tjänar 35 000 kronor per månad, denne har mycket troligt även utgifter som är baserade på denna inkomst. Ett huslån, ett billån och andra utgifter. Ponera att denna person blir arbetslös och helt plötsligt tvingas leva på 80% av 18 700 kronor. Detta skulle troligtvis resultera i att räkningarna inte blir betalda, varpå personen i fråga i värsta fall får betalningsanmärkningar. Hade denna person haft en inkomstförsäkring skulle ekonomin kunnat räddas på ett mycket enkelt och smidigt sätt.

Arbetslöshet kan innebära mer skada och förödelse än man kan ana. Troligtvis vet man inte vad arbetslöshet innebär förrän man sitter i den sitsen själv.

Hemförsäkring

Att ha en hemförsäkring är elementärt för att kunna känna sig trygg i hemmet. Oavsett om man bor i bostadsrätt, hyresrätt eller villa är det av yttersta vikt att ha en god försäkring. Visst har man idag försäkring på det mesta, tv, dvd, stereo och mobiltelefoner är väl bara några av dem, men ändå uppstår situationer då en bra hemförsäkring kommer till nytta. Tänk bara på alla inbrott och köksbränder som sker varje år i våra hem.

Bostadsrättsförsäkring

När du är hyresgäst ansvarar du i de flesta fall inte för fast inredning såsom köksskåp, badrum och liknande. Dock är det annorlunda för dig som bor i bostadsrätt. En bostadsrättsförsäkring är då en mycket smart och enkel garanti för att du inte ska stå helt barskrapad om något oförutsett skulle inträffa.

En bostadsrättsförsäkring kan du teckna oavsett om du bor i lägenhet, hus eller i radhus och kan i många fall innehålla egendomsskydd, rättsskydd, krisförsäkring, överfallsskydd, reseskydd och ansvarsförsäkring.

Hyresrättsförsäkring

En hyresrättsförsäkring är egentligen samma sak som vad de flesta känner igen som en hemförsäkring. En hyresrättsförsäkring faller exempelvis ut om du som hyresgäst råkar ut för brand, inbrott eller skadegörelse.

En hyresrättsförsäkring ersätter dig som boende för egendom som du själv äger, men förutom att ersätta för skador på egendom alternativt förlust av egendom vid inbrott eller skadegörelse ger en hyresrättsförsäkring mycket mer. Den kan nämligen innehålla reseförsäkring, ekonomisk ersättning vid överfall samt ge rättsskydd och därmed hjälpa dig ekonomiskt om du skulle behöva juridisk hjälp.

Villaförsäkring

En villaförsäkring skiljer sig något från en vanlig hemförsäkring, eller en hyresrättsförsäkring. Dock kan den kombineras med en hemförsäkring, då kallar man det för en villahemförsäkring.

Som namnet antyder, är en villaförsäkring en försäkring för dig som äger och bor i villa. Den faller ut om man exempelvis råkar ut för brand, inbrott eller skadegörelse. Försäkringen ger ekonomisk ersättning vid sådana skador och förlust av egendom. I de flesta fall innehåller en villaförsäkring även reseförsäkring och rättsskydd med mera.

Fritidshusförsäkring

En fritidshusförsäkring är snarlik en villaförsäkring med vissa tydliga skillnader som bör nämnas. Den största skillnaden mellan en villahemförsäkring och en fritidshusförsäkring är att fritidshusförsäkringen i regel inte innehåller samma personskydd som en villahemförsäkring.

I de flesta fall är en fritidshusförsäkring en försäkring som skyddar själva byggnaden i sig. Den innehåller i princip samma skydd som en villaförsäkring, med skillnaden att de boende inte skyddas på samma sätt.

Företagsförsäkring

Om du har en verksamhet, stor som liten, är du som arbetsgivare skyldig att se till så att dina anställda är skyddade. Du som arbetsgivare ska se till så att dina anställda omfattas av ett heltäckande skydd i form av försäkring. En så kallad företagsförsäkring.

Olika sorters företagsförsäkringar

Ett kontorsjobb är inte en lika vådlig arbetsplats som exempelvis ett bygge. Av den anledningen har de flesta försäkringsbolag skräddarsydda företagsförsäkringar som passar för just din verksamhet. De flesta stora försäkringsbolag kan erbjuda ett flertal olika företagsförsäkringar för alla former av arbetsplatser, byggen och rörmokerier såväl som juristbyråer och tidningsredaktioner.

Djurförsäkring

Under alla år i mänsklighetens historia har fyrbentingar förgyllt vår vardag och varit populära som sällskap och vänner. Hundar, katter, kaniner och inte minst hästarna har alltid betytt mycket för mänskligheten, sällskapsmässigt såväl som praktiskt.

Djurförsäkringar

Att teckna djurförsäkringar till våra fyrbenta vänner är en billig och enkel säkerhet för ditt djur såväl som för dig själv och inte minst din plånbok. Våra djur ger oss så mycket, självklart ska vi som ägare se till så att våra djur får tillbaks.

Djurförsäkringar ger ekonomisk kompensation för veterinärbesök, stöld och även i vissa fall vid djurets eventuella bortgång.

Hundförsäkring

Att försäkra sig själv, sin partner och sina barn är för de flesta en självklarhet och givetvis bör man väl som hundägare även skaffa en hundförsäkring.

Veterinärbesök är ofta dyra, likaså operationer och rehabilitering samt mediciner kan innebära en ekonomisk katastrof. En hundförsäkring ger ekonomisk kompensation vid veterinärbesök, behandling, rehabilitering samt mediciner. Man kan även teckna en livförsäkring som ger ekonomisk kompensation vid bortgång och avlivning.

Kattförsäkring

Katter har sedan det antika Egyptens glansdagar varit en symbol för styrka och självständighet. En kattförsäkring är dock ett smärre måste för att kunna ge våra älskade katter den vård de behöver. Veterinärbesök är mycket kostsamma och om olyckan väl är framme kan operation och mediciner ruinera vem som helst.

En kattförsäkring ger ekonomisk kompensation vid veterinärbesök, mediciner samt rehabilitering. Vissa försäkringsbolag erbjuder en livförsäkring som ger kompensation vid bortgång och avlivning.

Hästförsäkring

Hästar har sedan urminnes tider varit ett dagligt redskap i arbete såväl som i det privata för oss människor. Idag har hästar en annan funktion än de hade för hundra år sedan då de främst var ett arbetsredskap och ett fordon för oss. Idag är de mer av ett sällskap och en stimulerande hobby. Självklart bör vi ge våra älskade hästar en hästförsäkring som skyddar dem såväl som oss och vår ekonomi.

En hästförsäkring ger ekonomisk kompensation vid annars mycket kostsamma veterinärbesök och behandlingar med medicin. Man kan även teckna en livförsäkring för hästar som ger ägaren ekonomisk kompensation vid bortgång och avlivning.

Smådjursförsäkring

Även våra minsta vänner behöver professionell vård. En smådjursförsäkring skyddar ditt smådjur såväl som dig och din plånbok om olyckan skulle vara framme.

En smådjursförsäkring ger dig som försäkringstagare ekonomisk kompensation vid olycka eller sjukdom då ditt smådjur behöver vård, medicinering eller rehabilitering.